Ženšenové saponiny (ginsenosidy)

Nejdůležitějšími aktivními látkami Korejském ženšenu jsou ženšenové saponiny (ginsenosidy). Korejský ženšen má nejbohatší škálu saponinů. Její složení je natolik unikátní, že žádné jiné rostliny v Panax čeledi se mu neblíží. Zatím bylo identifikováno asi třicet různých druhů saponinů, pojmenovaných jako ginsenosidy. Tyto ginsenosidy se dále dělí na dioly, trioly a oleanany podle jejich strukturních vlastností. Je o nich známo, že mají různé léčivé účinky.

Obsah saponinů v ženšenech pěstovaných v jiných zemích je vyšší než u Korejského ženšenu, ale jejich saponiny jsou omezeny na přibližně 4 až 15 druhů, což má za následek velmi omezený výběr léčivých účinků ve srovnání s Korejským ženšenem. Výlučně v bílém všehoji se vyskytují saponiny z malonyl-ginsenosidů, např. MG-Rb1, MG-Rb2, MG-MG-Rc a Rd. Červený všehoj konkrétně obsahuje tyto saponiny jako G-Rh2, G-Rs1, G-H-RS2 a R4.